chat
  • Dirección: Carrer de Roger de Flor, 89, 08013
  • Teléfono: 930 23 43 73 (16:00 - 22:00)
  • E-mail: bcn@aventurico.com
  • Demanar l'anomenada

  • S'accepten canvis de dia i hora del joc fins 48h abans de l'inici de la sessió
  • No es retornaran els diners en cas que l'equip o algun membre de l'equip no assisteixi a la sessió
  • Si desitgeu afegir jugadors extra (tenint en compte l'aforament màxim de la sala), podreu abonar la diferència quan entreu a jugar.
Autorització